Shamballa 1024

 

Shamballa 1024

 

Shamballa je jedním ze středisek království Agartha , jež  zahrnuje komplex duchovních středisek na Zemi.

Lidstvo má možnost seznámit se s energiemi o stále vyšší frekvenci, ke nimž se  energie Shambally 1024  jistě řadí.

Energie Shamballa 1024 obsahuje několik typů energií :

  1. universální životní energie

     

  2. energii naší Já Jsem Přítomnosti – energii Světla v našem duchovním srdci

     

  3. energii Nanebevzatých Mistrů a Vyšších planetárních energetických forem

Terapie energií Shamballa 1024 trvá několik minut.Účinkuje rychleji zejména na jedince , kteří jsou na vyšší vibrační úrovni.U ostatních je doba léčení podstatně delší.I zde musí být  respektován zákon karmy.Při terapii léčení se u léčitele aktivuje level , do kterého je zasvěcen , u léčeného právě ta úroveň , kterou  klientovo vědomí může přijmout.

Shamballa je energie multidimenzionální , je založena na celistvosti , propojení všeho se vším . Urychluje rozšíření našeho vědomí.Léčí na všech úrovních.

Kromě léčení má energie Shambally 1024 význam jako metoda duchovního růstu , metoda sloužící k aktivaci kompletní DNA.

Shamballa 1024 zahrnuje 1024 symbolů . Každé zasvěcení obsahuje 256 symbolů , jež jsou telepaticky předávány do aury zasvěcovaného.Symboly se nevyučují.

 

1.stupeň a 2.stupeň

Jsou většinou předmětem jednoho semináře.

Předání 256 symbolů 1.stupně  a 256 symbolů 2.stupně , lze si požádat o 512 symbolů zvířecích

 

3.stupeň

Předání 256 symbolů , výklad terapie , afirmace archanděla Metatrona , seznámení s pojmem reality , úrovně vědomí.

 

4.stupeň :

předání posledních 256 symbolů , ukotvení všech 1024 symbolů , výklad techniky zasvěcování