KOMYO  REIKI  KAI

 

 

KOMYO  REIKI  KAI

 

Název tohoto druhu reiki je odvozen z části názvu mistrovského symbolu Komyo Reiki Kai .“KOMYO „ lze přeložit jako „energie proudící bez konce“ .

 

Zakladatelem tohoto systému reiki je ctihodný pan Hyakuten Inamoto , japonský Reiki Mistr ,buddhistický mnich , žijící v Kyotu v Japonsku , který je čtvrtý v linii Mistrů Dr.Mikao Usuiho.Byl iniciován paní Yamaguchi , zakladatelkou Jikiden Reiki.

 

Učení Komyo Reiki Kai vychází z původního Usui ReiKi Ryoho , avšak frekvence Komyo Reiki Kai je odlišná od tzv.západní větve reiki.Je to způsobeno odlišnou technikou a počtem iniciací , používají se originální japonské symboly a mantry , která jsou odlišné od symbolů tzv.západní větve reiki.Symboly jsou „energetické zářiče „ trojrozměrného tvaru a zvuku,jejich prostřednictvím proudí energie za účelem uzdravení lidského těla na všech rovinách (fyzická , duševní , duchovní ).Energii lze také vysílat prostřednictvím symbolů mimo prostor a čas.

 

Naladění do Komyo Reiki Kai je vyšší frekvence , proto vede ke zvýšení energetického potenciálu klienta , ke zvýšení citlivosti rukou.

 

Systém Komyo Reiki Kai  působí velmi silně na fyzické rovině :

 

                    - praktik Komyo Reiki Kai vyzařuje energii      Komya očima,dechem,celým tělem.Při akutních           zraněních a bolestech  ( např.říznutí , popálenina , bolesti zubů ) přináší silnou úlevu , při chronických onemocněních je nutné delší působení,klient ale cítí úlevu již při první terapii.

 

Na duševní rovině : lze odstranit či zmírnit plachost , nervozitu , nespavost )

 

Léčebný postup Komyo Reiki Kai je možné použít i u klienta , který nevěří v uzdravující účinek Komyo Reiki Kai .Proto tato metoda nachází výborné použití u nemocných lidí,kteří popírají možnosti uzdravení pomocí alternativních metod léčení.

 

K používání Reiki nejsou bezpodmínečně nutné znalosti medicíny, působíte na tu část těla,kde se problém nachází a léčíte pomocí dodání léčivé energie.

 

V tomto systému Reiki je kladen důraz na provádění uvolňovacích technik , za účelem udržení harmonie těla na fyzické i duševní úrovni.

 

Motto Komyo Reiki Kai : „ Jděte klidně uprostřed chvály nebo viny“.

 

KURSY : obsah semináře : 1.stupeň – SHODEN  : historie reiki , výklad 5-ti duchovních principů dr.Mikao Usui , základní léčebné pozice pokládání rukou , byosen , metoda na aktivaci energie reiki  ( HATSUREI HO ), čakry – rozdělení , harmonizace čaker , energetická cvičení ke zvýšení citlivosti rukou

 

Naladění : 4 iniciace ( 16 rei-ju )

Doba trvání : buď jeden celý den nebo 2 x   dopoledne nebo odpoledne

Individuální kurs

 

                                               2.stupeň – CHUDEN : výklad a použití třech původních japonských symbolů ( shirushi )  a manter ( jumon ) , technika použití energie Komyo Reiki Kai mimo prostor ( vysílání na dílku ) a čas ( posílání energie do minulosti i budoucnosti ) , techniky na odstranění závislostí ,technika čištění prostoru, technika čištění a nabíjení čaker , další japonské techniky léčení

 

Naladění : 4 iniciace ( 16 rei-ju)

Doba trvání : 1 celý den  nebo 2  x  dopoledne nebo odpoledne

Individuální kurs

 

                                               3.stupeň – OKUDEN : Mistr Komyo Reiki Kai  : obsahem semináře je návod na užití 4. symbolu ( mistrovský  shirushi ) a mantry ( jumon )   k léčebným technikám  i osobní transformaci , další tradiční japonské léčebné metody

Doba trvání : 1 celý den nebo 2 x  dopoledne nebo odpoledne                                              

Individuální kurs

 

                                               4.stupeň – SHINPIDEN : Mistr –učitel Komyo Reiki Kai obsahem semináře je výklad techniky naladění do jednotlivých stupňů Komyo Reiki Kai  , předání studijních materiálů v písemné i elektronické podobě pro Mistra – učitele Komyo Reiki Kai

Doba trvání 1 celý den

Individuální kurs

 

Mezi jednotlivými stupni : v období mezi naladěními do jednotlivých stupňů může docházet vlivem negativních energií k zanášení energetických drah Reiki praktiků, což může mít za následek , že energie již neproudí v takové kvalitě jako bezprostředně po naladění do určitého stupně .Tzv.pročišťovacím rei-ju lze tok energie v energetických drahách obnovit.

Provádějí se 4 pročišťovací rei – ju .

Doba trvání : 1-2 hodiny včetně zodpovězení aktuálních dotazů ke stupni Komyo Reiki Kai účastníka