KARUNA KI

 

                 Karuna Ki

 Systém Karuna Ki je pojmenován podle slova Karuna,což v sanskritu znamená „souci  t“.Karuna Ki tedy představuje techniku soucitného léčení.Soucitem je zde rozuměna pomoc prostřednictvím léčení všem bytostem bez rozdílu.Pomáháme tak i sobě ,neboť léčením druhých vytváříme pozitivní energetické pole,jehož jsme také součástí.Nesmíme si plést soucit s lítostí , tím bychom posilovali negativní energii u člověka, který potřebuje naši pomoc.

Karuna Ki používá transpersonální systém čaker ( 12 čaker ) . Při léčení tato energie tělem nejen protéká , ale i ho obklopuje.Působí na všechna energetická těla současně.Lze ji přirovnat k laserovému paprsku.

 

Karuna Ki je nadstavbou  Usui reiki.

 

Sytém Karuna Ki vyvinul pan William L.Rand.Symboly byly předávány i dalšími Mistry Reiki Mr.Miller , Pat Courtney,Catherine Mills Bellamont , Maris Abraham,Kellie-Ray Marine.Pan Rand symboly začal používat, meditoval nad nimi a vyvinul tento sytém.

  1.stupeň : představuje prohloubení očisty fyzického těla, působí se na srdeční a vyšší příčinnou čakru . Seznámíte se se 4 symboly .  Zasvěcením se propojí  7 hlavních energetických čaker, zároveň se tyto čakry energeticky zvětší.Dochází ke stabilizaci psychiky,posílení imunity.

Kursy jsou individuální , max. 2 účastníci

Předpoklad : 1.,2. stupeň Usui reiki  nebo Komyo Reiki Kai Doba trvání : 1 den

2.stupeň : naladění do dalších 6 symbolů , techniky pro terapii ve vyšších energetických rovinách,další zvýšení průtoku energie , působí se na 7 základních čaker a vyšší příčinnou čakru .

 

Kursy jsou individuální , max. 2 účastníci

 

Předpoklad : 3. stupeň Usui reiki  nebo Komyo Reiki Kai 

Doba trvání : 1 den

 

 3.stupeň : Mistr /učitel : obdržíte naladění do dalších 5 léčivých symbolů , postup předávání systému naladění , zvýšení mimosmyslových schopností , pracuje s transpersonálním systémem čaker

Kursy jsou individuální 

Předpoklad : Mistr / Učitel Usui reiki  nebo Mistr / Učitel Komyo Reiki Kai 

Doba trvání : 1 den