Technika zlatého štítu

13.05.2016 12:43


Téma: Andělská magie

Převzato z www.cestydusi.cz/view.php?cisloclanku=2007020009

 

Zvládnutí techniky zlatého štítu nám dává ochranu před manipulací a černou magií. Ve starověkém Egyptě se běžně tato technika vyučovala, při iniciačních postupech kněžky či kněze. A drží se mystérií staroegyptské zasvěcovací iniciace do techniky zlatého štítu. Pokud zvládnete tuto techniku, tak již nikdo s vámi nebude nikdy manipulovat bez vašeho souhlasu či vědomí. Tento štít nám umožňuje široké uplatnění. Nyní vyjmenuji alespoň ty nejzákladnější ochrany, před čím nás spolehlivě chrání. 

Jak jsem již psala výše je to v prvé řadě účinná ochrana vůči černé magii, kde se používá manipulace s vědomím postiženého jedince. Tento štít zamezuje, aby vám druhá osoba četla vaše myšlenky, aby si vás podrobila nebo, aby působila a ovlivňovala vaše emoční rozpoložení. Dokonce tento štít zčásti zamezuje i útoku na vaše fyzické zdraví! Tento štít funguje na principu odrazu a zpětným šlehnutí. Takže kdokoliv by na vás takto zaútočil, tak se mu vyslaná útočná energii vrátí 3x zesílená zpět a útočníka v takovéto síle napadne. Jak kdo zaseje, tak taky sklidí! 

Dále tento štít zamezuje, aby vás unesli a dělali na vás pokusy mimozemšťani. Množí se totiž i v naší zemi zprávy, že zvláště narůstá počet tzv. unesených lidí šedými entitami. Tento štít jim v tom zamezuje, aby manipulovali s vašim tělem a vědomím. 

A v neposlední řadě je to naprosto spolehlivá ochrana před elektromagnetickým zářením. Ať už se jedná o EMP technologie, či elektrosmog (záření z elektrického vedení, vysílače, mikrovlny), přes různé rentgenové a ultrafialové záření a dokonce jde tak daleko, že vás ochrání i před radiací. Na to ale pozor! Před silnou radiací tento štít chrání jen několik minut. Protože to stojí strašně moc energie do štítu! 

Zlatý štít není nikterak náročný, jen to chce cvičit a cvičit, aby jste ho zvládli, ale s trochou úsilí to jistě dokážete. K této technice je nutné umět vizualizaci. Vizualizuje se zde “Zlatý Symbol Epsilon“, jenž značí řecké písmeno theta. 

A nyní již k samotné technice zlatého štítu: 

Fáze 1. Pohodlně se posaďte do polohy, kdy budete mít rovnou páteř. Vizualizujte před sebou pomocí šesté čakry Zlatý Epsilon Symbol. Až se před vašima očima objeví v dokonalé plastické podobě, že byste ho mohli uchopit, pak: 

Nádech: Při nádechu do sebe (do šesté čakry) vtáhněte Zlatý Epsilon Symbol. Vnikne do vás mezi očima. Nyní se nachází tento symbol ve vaší šesté čakře uprostřed mozku. 

Výdech: Při výdechu prociťte Zlatý Epsilon Symbol uprostřed vašeho mozku, udržujte na něm pozornost

Fáze 2. Teď začneme s další Fází tvoření štítu. 

Nádech: Při nádechu přesuňte z šesté čakry Zlatý Epsilon Symbol nahoru do sedmé korunní čakry, což bude startovní pozice, pro vytvoření zlatého štítu, protože se při něm pracuje se sekvencí čaker 7 – 1 – 4 – 7 (korunní čakra, kořenová čakra, srdeční čakra, korunní čakra) 

Výdech: Při výdechu protlačte tento symbol světelnou trubicí vertikálního směru středem těla, na které jsou umístěny vaše čakry a nechte ho sestoupit do první kořenové čakry. Kde dřímá vaše kundalini. Možná při sestupu tohoto symbolu budete mít zvláštní pocity. 

Fáze 3. Nyní na chvíli dýchejte normálně a vědomě prociťte Zlatý Epsilon Symbol v první kořenové čakře. Jakmile bude procítění největší, tak začněte 3x za sebou zpívat mantru: 
epsilon fí beta fí
Tuto mantru zpívejte jemně a dlouze. 
Jakmile 3x odzpíváte tuto mantru, pocítíte jemné chvění. To značí, že probíhá aktivace kundalini do zlatého štítu. 

Fáze 4. Teď přijde nádech a výdech. 

Nádech: při nádechu vytlačte nahoru Zlatý Epsilon Symbol z první kořenové čakry do čtvrté srdeční čakry. Ucítíte při tom možná stoupat kundalini. 

Výdech: při výdechu vědomě prociťte Zlatý Epsilon Symbol ve čtvrté srdeční čakře. 

Fáze 5. Nyní na chvíli zase dýchejte normálně. Jakmile máte Zlatý Epsilon Symbol ve čtvrté srdeční čakře vědomě procítěný, tak teď budete muset dávat. Dávat lásku. Prociťte srdeční čakru a v ní neuhasitelný žár, až se vám rozpálí celý hrudník vnitřním ohněm. A teď prociťte bezpodmínečnou lásku ke všemu. Při této bezpodmínečné lásce může dojít až k výbuchu emocí. Nelekejte se toho. Potom se připravte na jemný výdech. 

Výdech: při výdechu v myšlenkách, jakoby šeptem velmi jemně vyslovte mantru: epsilon fí beta fí a nechte ze své čtvrté srdeční čakry vyrůst ven, do svého biopole pomalu Zlatý Epsilon Symbol do oválného tvaru (vajíčka). Zlatý Epsilon Symbol musí obklopovat kompletně celé vaše tělo. 

Fáze 6. Teď se budete nadechovat a po nádechu zpívat mantru: epsilon fí beta fí, přičemž při výdechu vytlačte do oválu biopole (vajíčka) kolem sebe, jemně zlatavou energii, kterou prociťte srdíčkem přes bezpodmínečnou lásku. Najednou bude v oválu padat zlatavý déšť, je to něco nádherného, až to uvidíte. Nádherný zážitek. Ještě jednou se nadechněte a po nádechu zpívejte mantru: epsilon fí beta fí. Ještě jednou po nádechu výdechem ze sebe vytlačte do oválného štítu jemně zlatavou energii. Nyní bude ovál doslova jasně zářit zlatem, až přes něj bude obtížné vidět! Akumulace zlaté bioenergie dosáhla maxima. Pokud se to nepodařilo na dva dechy, zkuste více, až docílíte požadovaného výsledku. 

Fáze 7. Nyní před sebou vidíte jasně jemně zlatou ve štítu (vajíčku) , až to znesnadňuje vidění. Pokud nic nevidíte, štít nefunguje a něco jste dělali špatně. Nemáte asi cit pro bezpodmínečnou lásku a jste ještě příliš egoističtí nebo jste příliš zlí. V andělské magii totiž vše funguje přes bezpodmínečnou lásku, aby se zabránilo zneužití ze strany zla. Jestliže vám to nefunguje, tak máte nevyřešené zatížení, na kterém musíte ještě pracovat. A nyní přijde zakončení techniky zlatého štítu. Přesuňte Zlatý Epsilon Symbol ze čtvrté srdeční čakry do sedmé korunní čakry. Potom 3x zazpívejte mantru: epsilon fí beta fí. A pak: 

Nádech: Prociťte vědomě v sedmé korunní čakře Zlatý Epsilon Symbol. 

Výdech: Při výdechu se zlatý štít stabilizuje a Zlatý Epsilon Symbol pomalu mizí v sedmé korunní čakře. Zaměřte se na něj, nechte ho ještě jednou zazářit a potom ho nechejte zmizet. Po chvíli i ustane jemně zlatavá záře ve vašem oválu (vajíčku). 

Nyní máte ve svých aurických obalech ve vejcovitém tvaru bezpečnou ochranu před manipulací a elektromagnetickým zářením. Jakákoliv negativní energie se bude od štítu odrážet s trojnásobnou silou zpět ke svému příjemci. Přičemž při velmi silném útoku na vaši osobu se štít doslova rozzáří před vašima očima jako žárovka. Při prvních cvičeních vydrží tento štít zhruba 30 minut. Při častém opakování se jeho životnost prodlužuje až na dvanáct hodin. Takže během 3 měsíců po zacvičení, sami poznáte, kdy na sebe tento štít sesílat jen 2 x za den