System je podvod

18.04.2016 13:58

Saturn = Satan

4. 04. 2014 13:09:11
Saturn bol počas našej histórie centrom pozornosti tajných spoločností a elity a stále je. Množstvo odkazov na uctievanie Saturnu je nesmierne.

V predošlých článkoch hovorím o archontoch a pánovi demiurgovi, ktorý riadi náš svet pomocou pokrvných línií. Tento článok na tie predchádzajúce nadväzuje a pojednáva o mocnosti zvanej Saturn, ktorá nám vládne, ale dopĺňa aj témy, ktoré riešim v predchádzajúcich článkoch.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Saturn

V 50-tych rokoch 20. storočia prišiel bádateľ Immanuel Velikovsky s teóriou, že nedávno došlo k zvratu v našej sústave. Bol masívne zosmiešnený vedeckou komunitou. Napísal o tejto katastrofe knihy, ktoré mal problém vydať, pretože mu v tom mnohí bránili. Postupne a pomaly sa ukazujú byť jeho teórie správne. Tieto veci sa elita snažila zosmiešniť a zabrániť ich širšej publikácii.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Immanuel Velikovsky

Pred pár tisícami rokov došlo podľa v našej slnečnej sústave k veľkej kataklizme. Jupiter a Saturn boli kedysi žiariace hviezdy. Saturn bol dobre viditeľný zo Zeme a bol primárnym zdrojom svetla. Bol bližšie k Zemi ako je dnes. Zrážka Jupitera a Saturnu vyvolala veľkú explóziu, pri ktorej bola vymrštená Venuša spolu s ďalšími štyrmi planétami. To spôsobilo katastrofu na Marse a na Zemi. Saturn bol kedysi väčší ako Jupiter, ale keď sa zrazil s Jupiterom, stal sa nestabilným a explodoval. Z gréckej mytológie vieme, že Kronos (Saturn) pohltil jeho päť detí (to je tých päť planét, ktoré pohltil výbuch alebo žiara Saturnu). Jupiter je boh-syn, ktorý napadol svojho otca Saturna. Keď sa tieto dve hviezdy zrazili, bolo možné vidieť na oblohe mocný ohnivý blesk.

Zrážka Jupitera so Saturnom.ZrážkaZdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=40384Zrážka Jupitera so Saturnom.

Pri explózii Saturnu vznikol pás tvorený prstencami. Prsteň je symbolom Saturnu a má pôvod v pohanských sviatkoch alebo ešte v hlbšej histórii.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

 

Ring

Prsteň z filmu Lord Of The Rings je saturnovským prsteňcom, ktorý všetkým vládne.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

V tejto vojne "bohov" Saturn vymrštil viac ako šesťdesiat telies a najviac devastujúcim z nich bola Venuša. Venuša zasiahla atmosféru Marsu a údolie zvané Valles Marineris bolo výsledkom tejto zrážky. Venuša aj Mars sa dostali dosť blízko k Zemi a to spôsobilo katastrofy a potopu na Zemi. Zem bola zasiahnutá asteroidmi vzniknutými vesmírnou kataklizmou. Medzi Marsom a Jupiterom sa nachádza pás asteroidov a to sú zrejme pozostatky nejakej planéty, ktorá bola pri kataklizme zničená.

Takže myšlienky v Biblii ako napr. 'Boh poslal na Zem potopu' vlastne znamenajú, že boh Saturn poslal Venušu cez solárny systém ku Zemi, ktorá ju spôsobila. Biblický Boh nie je nik iný ako Saturn.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Potopa

Veľká (biblická) potopa.

Bádateľ David Icke vraví, že pri katastrofe došlo k veľkému rozrušeniu na úrovni vlnových dĺžok tejto reality. Došlo k rozrušeniu elektromagnetických síl, ktoré držia planéty na stabilných obežných dráhach. Mnohé z planét sa posunuli na iné miesto, než na akom boli predtým. Saturn je trpasličia hviezda, rovnako ako Jupiter. Obe vyzerajú ako pevné planéty, ale nie sú.

Archonti a ich pokrvné línie sa nachádzali počas skazy na Zemi. V tej dobe prebiehali na Zemi vojny o kontrolu a moc.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Archont

Archontické bytosti sú symbolicky popisované ako ohnivé netvory - to preto, pretože oheň symbolizuje astrálne svetlo. Viac o archontoch (reptiliánoch, Anunnaki...) v článku "Archonti v popkultúre".

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Táto udalosť je spomínaná asi v každej starovekej kultúre, v starovekých záznamoch, legendách a náboženských prameňoch. Snáď všetky praveké národy a kmene zmieňujú v legendách po celom svete rovnakú skazu, a to katastrofu spojenú s ohňom, ľadom, zemetrasením, prepadnutím sa zeme pod hladinu. Ku kataklizme sa vyjadruje aj básnik Ovídius a filozof Platón. Vplyvom katastrofy došlo k zmene sklonu zemskej osi, k zmene obežnej dráhy Zeme, dĺžky dňa a k zmene striedania ročných období. Slnko kedysi vychádzalo na západe a zapadalo na východe. Počet dní v mesiaci sa tiež zmenil. Lesy horeli, z neba padali kamene, prach, oheň a popol, hory sa tavili ako vosk, láva vytekala z popraskanej zemi, moria vreli, zem sa otriasala a ničila mestá, ľudia hľadali útočištia v jaskyniach a v horách, oceány sa dvíhali a zaplavovali zem, vznikli nové ostrovy a iné sa potopili, zmenilo sa podnebie, narušil sa kalendár, objavila sa nová Polárka atď. Potopila sa Atlantída a Lemúria, ktoré sú popisované v starovekých príbehoch. V Tichom a Atlantickom oceáne sa nachádzajú po celom svete neuveriteľné stavby a mestá, ktoré boli predtým nad morskou hladinou.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Zábery

Nálezy stavieb a objektov na dne oceánov.

V Arktíde a na Antarktíde bolo kedysi teplé podnebie, na Sahare bolo more, v Severnom mori sú pod vodou dôkazy, že tam kedysi rástli lesy a Himaláje boli kedysi pod vodou a boli v nich nájdené pozostatky morských živočíchov. Na Sibíri našli zmrazených mamutov a byvolov. Niektoré majú očné buľvy stále v očných jamkách a nestrávenú rastlinnú potravu v žalúdku či v ústach. Blízko Los Angeles v Kalifornii boli nájdené stovky šavľozubých tigrov, koní, tiav, mamutov, mastodontov, bizónov a pávov, ktoré zahynuli pri náhlej katastrofe. V kopcoch pri Montreale, New Hampshire a Michigene boli päť až šesť stôp nad morskou hladinou nájdené kosti veľrýb.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Mamut

Zmrazený mamut nájdený v dnešnom arktickom podnebí

Vplyvom náhlej katastrofy sa všetko zmenilo. Nastal reštart spoločnosti. Po potope vznikli veľmi vyspelé civilizácie v Sumeri, v Egypte či Indii. To preto, lebo si zachovali znalosti, ktoré využívali pred katastrofou.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Horovo oko

Egyptské školy mystérií si uchovávali tajné znalosti, ktoré predávali svojim nástupcom. Poznali napríklad tajomstvo Hórovho oka (na obrázku v strede).

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Základnou konštrukciou tohto vesmíru je informácia vo forme vlnovej dĺžky. Veľká kozmická katastrofa, ktorá bola narušením tejto úrovne, sa potom prejaví v holografickej realite ako veľké rozrušenie. Za týmto rozrušením stoji archontická sila. Vďaka tomu sa rozrušilo ľudské vnímanie, pretože myseľ pracuje na vlnovej úrovni. Ľudstvo tak prešlo z otvorenej, vedomej a výnimočnej spoločnosti na kontrolovanú spoločnosť s rozrušeným vnímaním. Oficiálne teórie spojené s vývinom človeka z opice a s darwinizmom sú viac-menej nezmysel (Charles Darwin a jeho predkovia boli členmi tajnej spoločnosti Lunárny spolok, cez ktorý ich elita usmerňovala a tak sa darwinizmus dodnes berie ako oficiálna dogma). Došlo aj k rozrušeniu čakier, najmä srdečnej čakry. Tieto bytosti nás energetickou manipuláciou odpojili od srdečnej čakry a manipulujú našimi dvoma nižšími spodnými čakrami. Parazitujú na nás energeticky. Sme odpojení od vyššej úrovne vedomia. Naša realita bola pozmenená, unesená, a stále viac je zatvorené spojenie medzi nami a vyšším vedomím a my sa stávame spoločnosťou zameranou čisto na päť zmyslov. Sme uväznení v úzkom frekvenčnom pásme, ktoré nazývame viditeľným svetlom. Archonti operujú za hranicami nami viditeľného svetla. Náš svet je len holografická ilúzia. Pevnosť je ilúziou. Veda to môže potvrdiť.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Zrážka

Zrážka Jupitera so Saturnom, blesk a veľké vlnové rozrušenie.

Veľkú katastrofu prežili okrem 'bežných' ľudí aj archontické pokrvné línie. Tieto zastupujú archontov, ktorí stoja za oponou ľudskej spoločnosti v našom viditeľnom spektre a manipulujú našim svetom. Z vibračných a atmosférických dôvodov majú archonti problém prežívať v našom svete, keďže sú z inej dimenzie, preto ich tu pokrvné línie zastupujú na Zemi v našej realite.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Bloodlines

Toto sú pokrvné línie, ktoré riadia svet - Rothschildovci, pani Clintonová, pán Obama, pán Bush, pán Rockefeller, kráľovná Alžbeta II., Henry Kissinger, princ Philip atď.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Pokrvné línie sa snažia o globalizáciu sveta. To znamená, že ide o centralizáciu moci v každej oblasti našich životov tak, aby malá skupina elity mohla kontrolovať populáciu. Tento proces sa stále urýchľuje. Máme tu organizácie ako NATO, OSN, WHO, WTO, EÚ a podobne - to sú organizácie týchto pokrvných línií, ktoré im slúžia na centralizáciu moci.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

 

Globalisation

Veľké nadnárodné elitné korporácie sú pevnou súčasťou globalizácie sveta.

Pokrvné línie sú posadnuté a riadené archontami. Myslia, vnímajú a chovajú sa tak, ako chcú tieto bytosti. Ich vibračná kompatibilita v holografickej úrovni je blízka týmto bytostiam, preto schopnosť posadnúť ich telá, ovplyvňovať ich a diktovať im vnímanie a chovanie je oveľa silnejšie ako pri bežnej populácii, kde táto kompatibilita nie je veľká. Posadnutie je pradávnym motívom známym vo svete. Členovia línií sú schopní zmeniť svoju formu (tzv. shape-shifting) - to nie je zmena fyzickej formy, ale zmena v poli informačných vlnových dĺžok, čo mozog dekóduje ako holografickú zmenu. My ich vnímame ako ľudí, ale keby sme mohli vidieť hlbšie do energetického poľa, videli by sme niečo, čo nie je ľudské. Zmeny foriem sú typickým starovekým námetom, pretože sa o tom vedelo. Majú aj silno vyvinutý reptiliánsky mozog, pomocou ktorého sú kontrolovaní.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Reptilians

Na jednej strane majú pokrvné línie ľudskú formu, na druhej netvorskú.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

A tu máme jedno z tajomstiev vyššie spomínaného Hórovho oka:

Horus Eye

Tretie oko v našom mozgu je staroveké egyptské Hórovo oko a s tým súvisí aj náš reptiliánsky mozog, ktorý vznikol zrejme genetickým zásahom. Ten slúži na kontrolu vnímania a chovania. Energetické centrum 'tretie oko' je potlačené.

 

Globálna agenda, ktorú tieto pokrvné línie uplatňujú, nie je o tom, čo je najlepšie pre ľudí, ale čo je najlepšie pre kontrolu ľudí.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Illuminati

Po veľkej katastrofe sa mnoho pokrvných línií usadilo v Egypte a v Sumeri. Odtiaľto sa rozsiali do celého sveta. Na mnohých doštičkách nájdených pod Irakom sa hovorí o bytostiach krížiacich sa s ľuďmi a vytvárajúcich kráľovské pokrvné línie. Tieto línie sa presunuli do severnej Európy. Založili Rím a krížili sa ďalej s inými pokrvnými líniami v Európe. Vytvorili európsku kráľovskú rodinu.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Mapa

Mapa - expanzia pokrvných línií naprieč svetom.

 

Pokrvné línie vytvárali kolónie, ktoré boli riadené tajnými spoločnosťami, ktoré oni založili. Tieto tajné spoločnosti riadené členmi pokrvných línií vládnu dodnes a ovládajú celé svetové dianie. To je tzv. neviditeľná vláda, ktorá stojí aj za oficiálnymi vládami. A riadia svet aj pomocou globálnych korporácií - medzi tie patria napr. McDonald's, Sony, Monsanto, Mercedes, Samsung, Disney, Warner Brothers, Viacom, Mastercard, Chevron atď.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Firmy

Tu sú niektoré megakorporácie riadené pokrvnými líniami.

 

Tieto línie sú satanistické, pretože satanizmus je o uctievaní a vyvolávaní archontických bytostí a o ich krátkom vstupe do našej dimenzie. Satanizmus nie je fenomén dvadsiateho storočia, Antona LaVeya a black metalu. Pri vyvolávaní archontov obetúvajú ľudí a deti, pijú ľudskú krv, znásilňujú obeti, dodržiavajú určité rituálne okultné pravidlá vytvárajúce požadovanú energetickú úroveň. Rituály sa robia tajne. Týchto rituálov sa zúčastňujú okrem pokrvných línií aj iné vysoko postavené a vážené osobnosti. Rady satanistov sú zastúpené napríklad doktormi, obchodníkmi, právnikmi, hercami, spevákmi či politikmi. Rituálny sex je súčasťou týchto obradov najmä kvôli energii, ktorá pri ňom vzniká.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Ritual

Vo filme Eyes Wide Shut od insidera Stanleyho Kubricka vidíme satanistický rituál spojený so sexom, na ktorom sa zúčastnili vysoko postavené osobnosti, ako to naznačil na konci filmu Harfordov priateľ Viktor.

 

Prečo sa ľudstvo nechá tak ľahko ovládať? Preto, lebo ľudia milujú svoje otroctvo. Síce nevidia mreže, ale ani ich nechcú vidieť. Ak im niekto predloží iný pohľad na svet ako je ten, ktorý prezentuje systém, bezmyšlienkovite ho vysmejú a odmietnu to ako nezmysel bez toho, aby sa nad tým zamysleli. Sú tak zmanipulovaní, že úplne a väčšina aj nenávratne uverila podvodu a lži, ktoré sa do ľudstva vryli za tých pár tisíc rokov. Ľudstvo dosiahlo takmer vrchol imbecility. Skvele to vystihol Morfeus vo filme Matrix:

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Matrix

Môj kamarát Gérard nedávno vyjadril názor, s ktorým sa stotožňujem, preto som si ho dovolil s jeho súhlasom zdieľať v tomto článku:

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Gérard

Stručne k symbolike tajných spoločností ovládaných pokrvnými líniami. Symboly sú všade okolo nás. Ovládajú svet, ako to povedal filozof Konfucius. V základnom stave je symbol vibrujúce informačné pole. My ho vnímame v holografickom svete. Symbol predáva do mozgu informáciu pomocou očí. Vnímame ho skôr podprahovo, nevedome. Symboly teda vkladajú informačné pole a vibračné stavy do ľudského podvedomia, čo potom ovplyvňuje vedomé vnímanie a chovanie. Symbol vždy niečo reprezentuje a keď sa na neho zameriate, energeticky sa s tým spojíte. Pretože symbol a aj to, čo symbol zastupuje, má rovnaké frekvenčné pole. Preto je symbolizmus jedným z najsilnejších spôsobov, ktorým sme mentálne i emočne manipulovaní, programovaní a ovplyvňovaní.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Symbols

Energia prúdi tam, kam smeruje pozornosť. Sústredením sa na symboly tajných spoločností je naša energia "vysávaná", posilňuje matrix či akúsi falošnú realitu. Za symbolmi stoja archontické bytosti.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Symbols

Spoločným symbolom všetkých satanistických tajných spoločností je vševidiace oko. Oko súvisí so Saturnom, ako sa ukáže neskôr.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Eye

Artefakt 'pyramída s okom na vrchole' bola nájdená v Ekvádore asi v roku 1984 pri ťažbe zlata. Je tam trinásť úrovní a je to tisíce rokov staré. Pyramída s okom je hlavným symbolom tajnej spoločnosti Iluminátov.

 

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

rtefakt 'pyramída s okom na vrchole' bola nájdená v Ekvádore asi v roku 1984 pri ťažbe zlata. Je tam trinásť úrovní a je to tisíce rokov staré. Pyramída s okom je hlavným symbolom tajnej spoločnosti Iluminátov.

Pyramid

 

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Pyramídu s okom nájdeme na jednodolárovej bankovke, na množstve objektov, vo filmoch, hudobných klipoch, kombinovanú v rôznych ďalších symboloch.

Pyramids

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

 

 

Pyramída s okom na jednodolárovke, symbol MI5, budova MI6, na olympiáde ju stavali z kociek a mala aj tvar svetlometov, katolícky kostol v tvare pyramídy s okom, je zobrazená v animovanom seriály od Disneyho, Jay Z robí gesto napodobňujúce pyramídu s okom...

 Eyes

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Typickým spôsobom vyjadrovania v umení je zvýrazňovanie jedného oka. To predstavuje oddanosť umelcov tajným spoločnostiam, ktoré ich ovládajú, a je to aj symbolika MK Ultra programovania mysle.

Oči

Typickým spôsobom vyjadrovania v umení je zvýrazňovanie jedného oka. To predstavuje oddanosť umelcov tajným spoločnostiam, ktoré ich ovládajú, a je to aj symbolika MK Ultra programovania mysle.

 

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

akrývanie  jedného oka v umeleckej sfére - vidíme tu Lady Gagu, Nelly Furtado, Bona, Rihannu, Miley Cyrus, Emmu Watson, Jareda Leta, Eminema, Angelinu Jolie, Michaela Jacksona a mnohých ďalších.

 

Dve hlavné farby satanizmu z frekvenčných dôvodov sú čierna, ktorá pohlcuje svetlo na všetkých frekvenciách, a červená - je farba najdlhšej a najpomalšej frekvencie. Preto tieto farby dominujú v kráľovských rodinách spolu so zlatou farbou.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

 

Farby

Červenú a čiernu farbu majú aj kráľovské stráže vo filme Star Wars (napravo).

 

Na kráľovskej svadbe princa Williama je obrátený pentakel na róbe vpravo.

 

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

 

BBC

Toto je zo záznamu BBC a ten pentakel nie je prácou Photoshopu.

 

Pochopenie tejto symboliky je dôležité v ďalšej časti článku.

Jadrom manipulácie ľudskej spoločnosti je Saturn. Výnimočné myšlienky k tejto téme priniesli ľudia ako David Talbott, Norman Bergrun, Fritz Springmeier či David Icke. David Icke, ktorý nadväzuje na Talbotta, spája jednotlivé body manipulácie vo svete a vytvára mozaiku, na čele ktorej vládne Saturn.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

 

Saturn

Saturn ako ho vidíme my v našom svetelnom spektre.

 

Saturn je informačné pole, vedomie. Planéty aj hviezdy sú vedomia, entity, bytosti.

Starovekým symbolom Saturnu je kruh s bodkou uprostred. Tento znak býva väčšinou prezentovaný ako astrologický symbol Slnka, ale nie je to tak. Je to symbol Saturnu z doby, kedy bol ešte viditeľnou hviezdou.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Saturn

Takto to podľa amerického mytológa Davida Talbotta, ktorý vytvoril rekonštrukciu prastarej konštelácie, kedysi vyzeralo z pohľadu Zeme. Na obrázkoch máme Venušu a Mars v strede, za nimi je Saturn.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Saturn

V určitom bode došlo k enormnému nárastu úlomkov kvôli nestabilite a explózii Saturnu. To utvorilo žiarivý polmesiac, pretože to odrážalo svetlo v určitých častiach dňa. A ako sa Zem pohybovala po svojej osi, tak pri pohľadu zo Zeme sa zdalo, že sa ten polmesiac pohybuje kolom dokola.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

SaturnKaždé umiestnenie polmesiaca má Každé umiestnenie polmesiaca má rôzny symbolizmus, ale hlavným v súvislosti so symbolizmom Saturnu má byť polmesiac umiestnený dole, pretože v priebehu dňa bol v tento moment polmesiac najžiarivejší.

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

 

Zdroj:https://marioolah.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=403840

Saturn

Tento symbolizmus nachádzame v celom starovekom svete.

Saturn

Saturn

Staroveké symbolické zobrazenie Saturnu.

Saturn

Saturn