Otázka Lemurie

23.03.2016 14:25

ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ BYTOSTÍ ANUNNAKI --- PRŮRVA V ČASE A SVĚTLO MEZI DIMENZEMI --- ÚČEL LIDSTVA A MEČ ČASU (2012 - 2022), část (29) - Otázka Lemurie

14.02.12   Jaroslav Chvátal
Jaroslav ChvátalV první řadě je třeba si uvědomit, že působení bytostí Anunnaki nelze spojovat pouze s Mezopotámií. První expedice Anunnaki na zdejší planetě probíhaly již před nějakými 450 000 lety. První výsadek proběhl v místě současného Blízkého východu (Fénicie) a postupně došlo z jejich strany k prozkoumání území dnešního Madagaskaru, Brazílie, střední Afriky, Turecka (Anatolie) a nakonec vybudovali svou hlavní operační základnu v místě pozdější Mezopotámie. Kontinent MU existoval dlouho, velmi dlouho před mezopotámskou civilizací a Atlantida byla jakýmsi mostem mezi zbytky kultury MU a prehistorickými civilizacemi, které se rozkládaly v prostředí Kréty, Fénicie (dnešní Libanon), Ugaritu, Arwadu, Egypta, Mezopotámie, zemí Chetitů, Anatolií a Kyprem. Následující informace, které uvedu, mohou být rozporné s informacemi mnoha klasických zdrojů. Poprosil bych tedy čtenáře o to, aby se zdrželi ukvapeného úsudku a v případě vnitřního nesouhlasu si tyto data ponechali na pozdější období. Je možné, že již za několik let pod váhou plejády uvolněných dat jiného charakteru nabydou tyto informace zcela jiného smyslu a významu.

V rámci získávání čerstvých informací pro nadcházející konferenci „Anunnaki a časový interval 2012 – 2022“, která se bude konat ve dnech 2. – 4. března 2012 ve školícím a konferenčním středisku v Horní Lomné v Beskydech, jsem narazil na velmi zajímavé informace týkající se vztahu současného lidstva k bájné civilizaci Lemurského kontinentu zvaného Lemurie neboli„Země „MU“.

Po určitém počátečním váhání jsem se rozhodl některé z portfolia informací vztažných k tomuto tématu zveřejnit v rámci tohoto seriálu, ale i jako pozvánku pro všechny, které tato tématika zajímá, na výše uvedenou aktivitu. Pro větší přehled jsem následující fakta tematicky setřídil do několika samostatných kratších úseků.

 

a) Mytologické podklady

Podle množství legend a esoterických mýtů měla být Lemurie či „Země MU“ velkým kontinentem vyspělé civilizace, který se potopil do vod oceánu před mnoha desítkami tisíc let. Mytologické příběhy o „Zemi MU“ se poprvé objevily v prostředí tzv. „moderní společnosti“19. století, a to díky spisům Augustuse Le Plongeona (1825 – 1908), který byl přesvědčen o tom, že ti, kteří přežili kataklyzma Lemurie v Tichém oceánu, se dostali k břehům Ameriky a založili zde Mayskou civilizaci.

(Na tomto místě je zajímavé, že existuje analogická teorie se svými základy, která má za to, že za vznikem mayské, ale i dalších nativních starověkých civilizací v oblasti jižní a střední Ameriky stojí ti, kteří přežili kataklyzma Atlantidy. Tato analogie je zajímavá i v návaznosti na další informace v tomto materiálu.)

Poté v první polovině dvacátého století se objevuje plodný spisovatel a vizionář James Churchward, který popularizoval příběh o kontinentu „MU“ v sérii knih, které vyšly pod názvy:„The Children of MU“ (Děti MU) – poprvé publikováno, pokud vím, v roce 1931, „The Lost of Continent MU“ (Ztracený kontinent MU) – publikováno v roce 1933 a „The Sacred Symbols of MU“ (Tajné symboly MU) – publikováno v roce 1935.

I když od vydání těchto materiálů uběhlo bezmála osmdesát let, měly by být základním studijním materiálem pro každého, kdo se chce alespoň v základu bavit na téma lemurské civilizace. Informace obsažené ve výše uvedené trilogii jsou natolik zásadního charakteru, že nebyly do současné doby překonány.

Asi bych se měl také zmínit o tom, že v roce 1930 pozdější lídr Turecka Kamal Atatürk (Baba Kamal) velmi štědrým způsobem financoval vědecký výzkum „Země MU“ na akademické půdě. Atatürk byl přesvědčen, že tak prokáže přímou vazbu mezi Tureckem a civilizací Aztéků aMayů. Postupně však veškeré pokusy na toto téma selhaly.


 

b) Geologická fakta

V první řadě je třeba si uvědomit, že působení bytostí Anunnaki nelze spojovat pouze sMezopotámií. První expedice Anunnaki na zdejší planetě probíhaly již před nějakými 450 000 lety. První výsadek proběhl v místě současného Blízkého východu (Fénicie) a postupně došlo z jejich strany k prozkoumání území dnešního Madagaskaru, Brazílie, střední Afriky, Turecka(Anatolie) a nakonec vybudovali svou hlavní operační základnu v místě pozdější Mezopotámie.

Kontinent MU existoval dlouho, velmi dlouho před mezopotámskou civilizací a Atlantida byla jakýmsi mostem mezi zbytky kultury MU a prehistorickými civilizacemi, které se rozkládaly v prostředí Kréty, Fénicie (dnešní Libanon), Ugaritu, Arwadu, Egypta, Mezopotámie, zemí Chetitů, Anatolií a Kyprem.

Následující informace, které uvedu, mohou být rozporné s informacemi mnoha klasických zdrojů. Poprosil bych tedy čtenáře o to, aby se zdrželi ukvapeného úsudku a v případě vnitřního nesouhlasu si tyto data ponechali na pozdější období. Je možné, že již za několik let pod váhou plejády uvolněných dat jiného charakteru nabydou tyto informace zcela jiného smyslu a významu.

Ze zdrojů Anunnaki vyplývá, že civilizace MU byla založena zhruba před 40 000 lety a byla zničena ve stejné době jako civilizace Atlantská, tedy někdy v rozmezí 9500 – 11 000 let př.n.l.Co se týče vlastního kontinentu MU z geologického hlediska, Anunnaki sdělují, že je nemožné, aby se byť během několika tisíců let celý kontinent potopil. Kontinent může vlivem kataklyzmatických vlivů buď tzv. „driftovat“ – posouvat se nebo se rozpadnout na sérii větších či menších ostrovů, ale nemůže se najednou potopit.

Anunnaki říkají, že současné rozložení kontinentů je výsledkem existence jednoho velkého kontinentu zvaného Pangea, který začal „driftovat“ před nějakými 250 miliony lety. Sama Pangea byla důsledkem velmi zásadních ještě starších procesů, které souvisely s „driftem“ ještě staršího kontinentálního uskupení zvaného „Pannotia“ – nyní se pohybujeme v období před 600 miliony lety.


Mapa kontinentu "Pangea"

     

„Pannotia“ byla zase výsledkem ještě starších procesů, které působily na jiný mnohem starší kontinent, který na naší planetě existoval před 1,2 miliardami let a který se jmenoval Rodinia.„Rodinia“ se strukturálně přetransformovala vlivem velkého kataklyzmatu asi před 750 miliony lety a tento dlouhodobý dynamický geologický proces kontinentálních strukturálních změn nechal zrodit design „Pannotie“ atd.

Ve skutečnosti, jak se ukáže za chvíli, civilizace MU úzce souvisí s Atlantskou civilizací, přičemž její geografické jádro lze vysledovat k poměrně malé pevnině, která se vlivem posunu zemské osy a dalších kataklyzmatických vlivů zhruba před 12 000 lety rozpadla na skupiny malých ostrovů a ostrůvků (jsou to například dnešní Havajské ostrovy, Velikonoční ostrovy nebo ostrov Kiribatti, atp.).

V tomto ohledu je také zajímavé, že velmi přesné datové prameny popisující geografii Atlantidy (tibetské Bönské manuskripty) hovoří o tom, že Atlantida nebyla nikdy kontinent, ale pás asiosmnácti ostrovů, které se táhly v místě dnešního Atlantského oceánu zhruba od padesátého stupně severní šířky až po čtyřicátý stupeň jižní šířky. Tyto ostrovy byly tehdejší infrastrukturou vzájemně propojeny. Pojďme se tedy podívat na některá fakta, která o tématu Lemurie sděluje „Učení Ulema“.


 

c) „Učení Ulema“ a problematika Lemurie

„Učení Ulema“ vysvětluje, jak silným způsobem byl Lemurský a Atlantský národ provázaný, a to nejen po stránce ekonomické a kulturní, ale i po stránce demografické. V podstatě obrovské množství Lemuřanů pobývalo na podstatně větším ostrovním komplexu Lemurie, přičemž Atlanťané zase naopak často navštěvovali malou Lemurii.

Trochu nadneseným způsobem by se dalo říci, že Atlantida byla hlavním industriálním komplexem Atlanťanů, ale i Lemuřanů (kteří přece jen měli svou přirozenou povahou k technokracii podstatně dál než ryzí Atlanťané), kdežto Lemurie ve svém původním geologickém a geografickém uspořádání fungovala jako oblast rekreace a relaxace. Navíc obě dvě kultury udržovaly velmi těsný kontakt s analogickými kulturami na Marsu a na planetě, která se nacházela mezi dnešním Marsem a Jupiterem. (Mars byl původně měsícem této planety).

Z informací „Učení Ulema“ vyplývá, že současné lidstvo špatně chápe vzájemnou roli Atlantidy a Lemurie, když v globálním měřítku staví proti sobě tyto dvě civilizace do konfliktního a kontroverzního stavu. Pakliže byl vyvoláván konflikt, pak ze strany minoritních militantních skupin, a to jak uvnitř Atlantského, tak i Lemurského národa. Tyto militantní buňky byly ideově napojené na negativní mimozemský vliv „draco/zetas“, který se usiloval uvést tyto dvě civilizace do vzájemného a zhoubného válečného konfliktu.

A když se mu to nepodařilo, sám zaútočil na slabší a menší geopolitické uskupení, kterým byla pochopitelně Lemurie. Tento útok, který tak rychle jak přišel, tak i odezněl, měl za úkol vnést zmatek a nekoordinovanost do prostředí Atlantské a Lemurské říše, neboť byl sám o sobě teprve úvodem k tomu, co mělo následovat a co se dodnes tváří jako přirozená událost kataklyzmatického rozměru. Jenomže „Učení Ulema“ v tomto ohledu hovoří naprosto jednoznačně a přináší překvapivé odhalení.

Blíží se třetí ze série konferencí, které se budou s pravidelným časovým odstupem konat až do roku 2017. Tato akce je složená z uceleného souboru přednášek na témata, která jsou uvedená v detailním popisu této akce. Chceme upozornit na fakt, že tato konference je vůbec první tohoto druhu v České a Slovenské republice. Obsahuje celkem 11 autorizovaných přednášek, které účastníkům akce přináší zcela a velmi kvalitní fakta odhalující pravou podstatu faktoru "2012" a "2022" v návaznosti na komplexní problematiku Anunnaki a jejich návratu na planetu Zemi v roce 2022. Každý rok tak účastníci této konference obdrží ucelený objem informací z více jak jedenácti témat, jejichž obsah bude takto až do roku 2017 předáván veřejnosti. Navíc budou mít možnost se každý rok interaktivně seznámit se zcela aktuálními informacemi na téma "Návrat Anunnaki", jelikož celý proces je ve velmi dynamickém vývoji. AKTUÁLNÍ KOMPLEXNÍ PROGRAM NAJDETE PO KLIKNUTÍ NA TEXT.

-pokračování-