O intervalovém tréninku už jste nejspíše slyšely. Jedná se o druh cvičení, při kterém pravidelně střídáte vysokou intenzitu s nízkou. Takové cvičení je tou nejlepší volbou pro redukci hmotnosti a spalování podkožního tuku. Současně je tento druh tréninku vhodný také pro zpevnění a vytvarování postavy.

Pro aktuální trénink jsou zvoleny tři cviky s vysokou intenzitou a jeden s nízkou, který bude mezi první vždy vložen. Jako odpočinkový cvik jsou zvoleny přeskoky přes švihadlo. A nyní již k samotnému tréninku.

1. Přeskoky přes švihadlo

Přeskoky snožmo provádějte v pomalém tempu po dobu 20 vteřin.

2. Střídavé přítahy kolen k loktům

Jedná se o první cvik, který je potřeba odcvičit s vysokou intenzitou. Posaďte se na zem, natáhněte nohy těsně nad zemí a zkřižte ruce za hlavou. Následně začněte křížem přitahovat levé koleno k pravému lokti. Poté se vraťte do výchozí pozice a pohyb opakujte na druhou stranu. Cvik provádějte po dobu 25 vteřin.

3. Přeskoky přes švihadlo

Přeskoky snožmo provádějte v pomalém tempu po dobu 20 vteřin.

4. Výpady do strany

Nyní je na řadě druhý cvik s vysokou intenzitou. Základní pozicí je stoj vzpřímený s nohama u sebe. Následně proveďte výpad do strany a pokračujte v pohybu dolů. Dbejte na to, aby chodidlo natažené nohy bylo po celou dobu pohybu celou plochou přitisknuté k zemi. Následně se odrazem vraťte do výchozí pozice a pohyb opakujte druhou nohou. Cvik provádějte po dobu 25 vteřin.

5. Přeskoky přes švihadlo

Přeskoky snožmo provádějte v pomalém tempu po dobu 20 vteřin.

6. Kliky

Na samotný závěr přichází třetí cvik s vysokou intenzitou v podobě kliků. Jedná se o klasickou variantu, při které jsou nohy natažené. Pokud je pro vás tento cvik příliš náročný, můžete zvolit variantu dámského kliku, při kterém jsou nohy opřené o zem koleny. Cvik provádějte po dobu 25 vteřin.

Jak jste si jistě všimly, celý okruh se cvičí bez klasické odpočinkové pauzy. Jako odpočinek zde slouží právě přeskoky přes švihadlo, které jsou prováděny nízkou intenzitou.

Teprve po dokončení celého okruhu zařaďte klasickou pauzu v délce jedné minuty. Po uplynutí pauzy zařaďte neprodleně další okruh. Pro to, aby byl trénink opravdu efektivní, je potřeba odcvičit alespoň tři až pět okruhů.

Zajímají vás i další intervalová cvičení? Podívejte se na instruktážní videa na Supertělo.cz.